ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Δοσομετρικά Συστήματα

 

Δοσομετρικά Συστήματα
Δοσομετρικά Συστήματα
Δοσομετρικά Συστήματα
Δοσομετρικά Συστήματα
Δοσομετρικά Συστήματα
Δοσομετρικά Συστήματα

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρες πρόγραμμα δοσιμετρικών αντλιών, κατάλληλες για δοσομέτρηση σχεδόν όλων των χημικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία του νερού.

 

Η λειτουργία σε ένα δοσομετρικό σύστημα μπορεί να είναι χειροκίνητη ή αυτόματη, είτε ανάλογα προς την ροή είτε ανάλογα προς κάποια άλλη παράμετρο (πχ pH, χλώριο, δυναμικό Redox, κλπ).

 

Οι δοσιμετρικές αντλίες είναι τύπου μεμβράνης (διαφράγματος). Η κίνηση της μεμβράνης γίνεται με την βοήθεια ενσωματωμένου ηλεκτρομαγνήτη ή εξωτερικού ηλεκτρικού κινητήρα.

 

Η επιτήρηση της σωστής δοσιμέτρησης μπορεί να γίνεται με το σύστημα TrueDos της ΤΕΜΑΚ. Ο έλεγχος γίνεται με την βοήθεια κατάλληλου ηλεκτρονικού πίνακα.

 

Ενδεικτικές εφαρμογές για την χρήση δοσιμετρικών συστημάτων

 

  • Χλωρίωση πόσιμου ή βιομηχανικού νερού ή απονέρων
  • Ρύθμιση pH
  • Προσθήκη διαλύματος κροκιδωτικού
  • Προσθήκη χημικών σε κυκλώματα λεβητοστασίου ή σε ψυκτικό πύργο

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: