ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Απονιτρωτές μέχρι 1,4 m3/h

 

Η απομάκρυνση νιτρικών από το πόσιμο νερό για παροχές μέχρι 1,4 κυβικά μέτρα ανά ώρα μπορεί να επιτευχθεί με απονιτρωτές της σειράς SM/CSD.

 

Η εγκατάσταση αφορά σε διπλή γραμμή επεξεργασίας (δύο απονιτρωτές σε παράλληλη λειτουργία), με ογκομετρική αναγέννηση και πλήρως αυτόματη λειτουργία.

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: