ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Αυτόματοι απιονιστές μέχρι 16 m3/h. Σειρά DMHE.

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Οι απιονιστές στην επεξεργασία του νερού χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των διαλυμένων αλάτων και την παραγωγή απιονισμένου νερού. Αυτό επιτυγχάνεται με διαβίβαση του νερού από στήλες ιονανταλλακτικών ρητινών. Όταν οι ρητίνες κορεσθούν γίνεται αναγέννηση με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος και καυστικού νατρίου. Το παραγόμενο απιονισμένο νερό, είναι σύμφωνο προς τις Διεθνείς Προδιαγραφές, δεν προκαλεί αποθέσεις αλάτων και επομένως ο εξοπλισμός είναι πλήρως προστατευμένος.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  • Στην βιομηχανία, σε κάθε εφαρμογή που απαιτείται χρήση απιονισμένου νερού
  • Εργαστηριακή χρήση
  • Σε κάθε εφαρμογή που απαιτείται η χρήση νερού με χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα

 DMHE

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Τελείως αυτόματη αναγέννηση, με δυνατότητα χειροκίνητης έναρξης κατά την επιθυμία του χειριστή
  • Λειτουργία αυτοματισμού με χαμηλή τάση (12 V) για προστασία του προσωπικού λειτουργίας
  • Ελάχιστη πτώση πίεσης
  • Ελάχιστη απαίτηση για συντήρηση
  • Τα δοχεία των ρητινών είναι χαλύβδινα, επενδεδυμένα με φιλμ πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, για πλήρη προστασία από την διάβρωση
  • Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου, με ενσωματωμένο αγωγιμόμετρο, για τον έλεγχο της ποιότητας του παραγόμενου απιονισμένου νερού
  • Αυτόματη αναγέννηση, ακόμα και στην περίπτωση που η εντολή αναγέννησης δοθεί χειροκίνητα

 

Μοντέλο

Μέγιστη

Παροχή,
m3/h

Βασική

Ικανότητα
m3*foH

Πτώση

πίεσης,

bar

DMHE 602 5 540 1,2
DMHE 1202 10 1000 1,6
DMHE 1802 16 1650 1,8
DMHE 2002 16 2400 2

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: