ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Απιονιστές

 

Απιονιστές
Απιονιστές
Απιονιστές
Απιονιστές
Απιονιστές
Απιονιστές

Ο απιονισμός του νερού είναι συνήθης διεργασία για την περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρήση νερού χωρίς άλατα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αλκαλικότητα και τα ολικά διαλυτά στερεά του νερού μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στον εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των διαλυμένων αλάτων.

 

Τα άλατα του νερού μπορεί να απομακρυνθούν με την βοήθεια ιονανταλλακτικών ρητινών. Το παραγόμενο νερό από αυτή την διεργασία λέγεται "απιονισμένο".

 

 

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρες πρόγραμμα απιονιστών με ιονανταλλακτικές ρητίνες. Κάθε εγκατάσταση  απιονιστή αποτελείται από δύο στήλες. Η πρώτη στήλη περιέχει κατιονική ρητίνη και η δεύτερη στήλη, που ακολουθεί, περιέχει ανιονική ρητίνη. Όταν συμπληρωθεί ο κύκλος λειτουργίας και κορεσθούν οι ρητίνες, ξεκινά αυτόματα η διαδικασία της αναγέννησης. Η κατιονική ρητίνη αναγεννάται με διάλυμα υδροχλωρικού οξέος και η ανιονική ρητίνη αναγεννάται με διάλυμα καυστικού νατρίου.

 

Η λειτουργία της εγκατάστασης είναι αυτόματη ή ημι-αυτόματη με χειροκίνητη έναρξη της διαδικασίας αναγέννησης.

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: