ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Απαλκαλιωτές 7 - 15 m3/h. Μοντέλα σειράς DCMH-CSC2.

 

Η παραγωγή περιλαμβάνει τρία μοντέλα μονών ή δίδυμων (ένας σε λειτουργία, ένας σε αναμονή) απαλκαλιωτών, με ογκομετρική αναγέννηση, παροχής 7,10 ή 15 κυβικά μέτρα ανά ώρα.

 

Συνήθως η εγκατάσταση απαλκαλίωσης περιλαμβάνει και ψυχρό απαεριωτή απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα.

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: