ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Απαλκαλιωτές

 

Η απαλκαλίωση του νερού αφορά στην διεργασία απομάκρυνσης της αλκαλικότητας και της παροδικής σκληρότητας και βρίσκει εφαρμογή κυρίως στην βιομηχανία για την βελτίωση της ποιότητας του νερού τροφοδοσίας λεβήτων.

 

Η ΤΕΜΑΚ διαθέτει πλήρη συστήματα απαλκαλίωσης - απαλκαλιωτές με ιονανταλλακτικές ρητίνες, παροχής μέχρι 15 κυβικών μέτρων την ώρα.

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: