ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

 

Η ΤΕΜΑΚ ΑΕ προσφέρει ολοκληρωμένες και υπεύθυνες λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την κερδοφορία του πελάτη.

 

Μπορούμε να προσφέρουμε ένα πλήρες πρόγραμμα για επεξεργασία πόσιμου ή βιομηχανικού νερού, από ένα μικρό φίλτρο μέχρι ολοκληρωμένες λύσεις για:

 

Αντίστροφη Ώσμωση - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Αντίστροφη Ώσμωση

Απαεριωτές - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Απαεριωτές

Απαλκαλιωτές - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Απαλκαλιωτές

Απιονιστές - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Απιονιστές

Απολύμανση Νερού - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Απολύμανση Νερού

Απονιτρωτές - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Απονιτρωτές

Αποσκληρυντές - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Αποσκληρυντές

Αφαλάτωση - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Αφαλάτωση

Δοσομετρικά Συστήματα - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Δοσομετρικά Συστήματα

Ιονανταλλακτικές Ρητίνες - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Ιονανταλλακτικές Ρητίνες

Οζονιστήρες - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Οζονιστήρες

Όργανα Μετρήσεων - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Όργανα Μετρήσεων

Συσκευές Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Συσκευές Παραγωγής Υπερκάθαρου Νερού

Συσκευές Υπεριώδους Ακτινοβολίας - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Συσκευές Υπεριώδους Ακτινοβολίας

Φίλτρα - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Φίλτρα Νερού

Χλωριωτές - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Χλωριωτές

Σύστημα Αφαλάτωσης Υφάλμυρου Νερού - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Σύστημα Αφαλάτωσης Υφάλμυρου Νερού

Σύστημα Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού σε Container - Συστήματα Επεξεργασίας Νερού

Σύστημα Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού σε Container

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: