ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Έδρας (Globe)

 

 

Οι βαλβίδες έδρας (globe) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ροής (λειτουργία on-off ή control) σε ένα δίκτυο. Διατίθενται Φλαντζωτές κατά τα πρότυπα DIN, ANSI και JIS, με διπλή έδραση, δίοδες ή τρίοδες, με ηλεκτρικό ή πνευματικό χειρισμό, σε μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως :

 

 

Globe Valve

  • Βιομηχανικές εφαρμογές
  • Δίκτυα Τροφίμων (hygienic series)
  • Ναυτιλία
  • Καύσιμα, διαλύτες, διαβρωτικά χημικά
  • Δίκτυα αέρα

Οι βαλβίδες έδρας είναι υψηλών προδιαγραφών μεγάλης ακριβείας και με άριστη συμπεριφορά σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: