ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Ατμοφράκτες

 

 

Οι ατμοφράκτες χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση ροής (On-off) σε δίκτυα ατμού.

Steam Valve

 

Διατίθενται σε τύπο έδρας-βαλβίδας, φλαντζωτοί ή βιδωτοί με ανοξείδωτη φυσούνα (maintenance free) ή χωρίς, με εξωτερική ένδειξη θέσης της έδρας. Μέγιστης θερμοκρασίας 350 οC και πίεσης 17,5 bar.

 

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: