ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Αντεπίστροφες

 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής επιτρέπουν τη ροή ενός ρευστού κατά τη μία μόνο διεύθυνση, αποτρέποντας πιθανή ροή προς τα πίσω. Διατίθενται σε κλαπέ (swing check), με ελατήριο ή χωρίς, σε σπαστού δίσκου (flow check) καθώς και σε τύπου δίσκου-ελατηρίου (disc check) σε διαστάσεις από DN40 έως και DN300, για πίεση μέχρι 16 bar. Προσφέρουν πολύ μεγάλη παροχή και εξαιρετική στεγανότητα.

 

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής, βρίσκουν εφαρμογή σχεδόν σε κάθε δίκτυο, όπωςCheck02

 

  • Δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης
  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
  • Βιομηχανικές εφαρμογές
  • Δίκτυα Τροφίμων (hygienic series)
  • Ναυτιλία

 

Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει βαλβίδες αντεπιστροφής για πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας, κλάσης πίεσης μέχρι 425 bar (static pressure) και θερμοκρασία από -30 °C μέχρι 540 °C.

 

 

Check01

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: