ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Εξαρτήματα - Όργανα Ελέγχου

 

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει όλα τα όργανα και συσκευές ελέγχου που συνήθως χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία, όπως

 

  • Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και πίεσης
  • Υαλοδείκτες λεβήτων ατμού
  • Πρεσσοστάτες
  • Φλοτεροδιακόπτες
  • Διακόπτες ροής
  • Θερμοστάτες

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: