ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Υγιεινής

 

Οι βαλβίδες Υγιεινής βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στην φαρμακοβιομηχανία, όπου απαιτούνται βαλβίδες ειδικών προδιαγραφών.

 

Η ΤΕΜΑΚ μπορεί να προσφέρει ειδικές βαλβίδες υγιεινής, σύμφωνα προς τις πιο αυστηρές προδιαγραφές.

 

Ζητήστε μας ενημερωτικό υλικό ή αποστείλετε την ζήτηση σας.

 

Hygienic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: