ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Πεταλούδας

 

Οι βαλβίδες πεταλούδας διατίθενται με ελαστική έδραση, για πίεση μέχρι 25 bar και θερμοκρασία μέχρι 160 °C. Προσφέρουν μεγάλη στεγανότητα και άριστη ρυθμιστική ικανότητα.

Butterfly Valve

Οι βαλβίδες πεταλούδας βρίσκουν εφαρμογές σε

 

 • Δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
 • Βιομηχανικές εφαρμογές
 • Ναυτιλία
 • Καύσιμα, διαλύτες, διαβρωτικά χημικά (με επένδυση PTFE)
 • Θαλασσινό νερό
 • Μεταφορά και αποθήκευση στερεών σε μορφή πούδρας
 • Δίκτυα αέρα

Επίσης το πρόγραμμα περιλαμβάνει βαλβίδες πεταλούδας για "δύσκολες" συνθήκες, για κλάση πίεσης μέχρι ANSI900 και θερμοκρασία μέχρι 850 °C. Προσφέρουν άψογη συμπεριφορά και είναι δυνατόν να συνοδεύονται με πιστοποιητικό πυρασφαλούς λειτουργίας. Ειναι κατάλληλες για ειδικές εφαρμογές, όπως

Butterfly Valve with Actuator

 • Διυλιστήρια
 • Μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
 • Δίκτυα ατμού μεγάλης διατομής
 • Κρυογεννητικές εφαρμογές, μέχρι -254 °C
 • Μηδενικής διαρροής (zero leakage)

Για την αυτόματη λειτουργία των βαλβίδων διατίθενται πνευματικοί ή ηλεκτρικοί κινητήρες με όλα τα απαιτούμενα περιφερειακά, όπως βαλβίδες πιλότοι, οριοδιακόπτες, κλπ.

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: