ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Προϊόντα

Κινητήρες βαλβίδων

 

Πνευματικοί κινητήρες

 

Προσφέρεται πλήρες πρόγραμμα πνευματικών κινητήρων για την αυτόματη λειτουργία των βαλβίδων.

 

Οι κινητήρες μπορεί να είναι είτε απλής ενέργειας, με ελατήριο επαναφοράς στην αρχική θέση λειτουργίας (single acting) είτε διπλής ενέργειας (double acting).

 

Σε κάθε κινητήρα μπορεί να τοποθετηθεί η βαλβίδα-πιλότος για τον έλεγχο του αέρα κίνησης, τρίοδη για τους κινητήρες απλής ενέργειας ή πεντάοδη για τους κινητήρες διπλής ενέργειας.

 

Κάθε κινητήρας μπορεί μετά από ζήτηση να εφοδιασθεί με τερματοδιακόπτες ένδειξης θέσης (ανοικτό-κλειστό).

 

 

 

Pneumatic actuator Pneumatic actuator

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: