ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Εναλλάκτες αυλών-κελύφους

 

Οι εναλλάκτες αυλών-κελύφους καλύπτουν μεγάλο εύρος εφαρμογών και είναι είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα προς την Οδηγία 97/23/CE.

 

Χρησιμοποιούνται για την θέρμανση ή την ψύξη ρευστών, με χρήση νερού, ατμού ή άλλου υγρού μέσου, που κυκλοφορεί στο εσωτερικό των αυλών.

 

Το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι απλός χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 ή AISI 316. Κατασκευή από άλλα υλικά προσφέρεται μετά από ζήτηση.

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: