ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Πλακοειδείς Εναλλάκτες

 

 

Προσφέρεται πλήρες πρόγραμμα πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας, που περιλαμβάνειPlate Heat Exchanger

 

 • Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας
  • Παραδοσιακών πλακών
  • Πλακών ελεύθερης ροής
  • Ημισυγκολητών πλακών
  • Πλακών ασφαλείαςBrazed
 • Συγκολλητοί πλακοειδείς εναλλάκτες
 • Συγκολλητοί πλακοειδείς εναλλάκτες με κέλυφος και πλάκες
 • Διατάξεις παραγωγής φρέσκου νερού (Fresh Water Generators)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: