ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Χημικά Δικτύων Λεβητών Νερού και Ατμού

 

Η επεξεργασία του νερού λεβητοστασίου γίνεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την ποιότητα του νερού και είναι

  • Αποθέσεις σκληρών αλάτων (καθαλατώσεις), που οφείλονται στην υπόλοιπη σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας.
  • Διαβρώσεις στον λέβητα, που οφείλονται στο διαλυμένο οξυγόνο του νερού τροφοδοσίας.
  • Διαβρώσεις στο δίκτυο ατμού/συμπυκνωμάτων, που οφείλονται στο διοξείδιο του άνθρακα από την διάσπαση της αλκαλικότητας.

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών η ΤΕΜΑΚ προσφέρει τα ακόλουθα χημικά πρόσθετα

  • B-FINE 1001. Χημικό πρόσθετο με αντικαθαλατωτική και διασπαρτική δράση.
  • B-FINE 2001. Χημικό πρόσθετο για την δέσμευση του διαλυμένου οξυγόνου.
  • B-FINE 2004. Χημικό πρόσθετο για την εξουδετέρωση του διοξειδίου του άνθρακα στο δίκτυο ατμού/συμπυκνωμάτων.
  • B-FINE 2100. Χημικό πρόσθετο που προσφέρει πλήρη αντικαθαλατωτική και αντιδιαβρωτική προστασία στον λέβητα.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα χημικά πρόσθετα υπάρχουν στα παρακάτω τεχνικά φυλλάδια

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: