ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Χημικά Δικτύων Ψυκτικών Κυκλωμάτων Ανακυκλοφορίας

 

Η επεξεργασία του νερού στα ανοικτά ψυκτικά κυκλώματα ανακυκλοφορίας γίνεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την ποιότητα του νερού και είναι

  • Αποθέσεις σκληρών αλάτων (καθαλατώσεις) κυρίως στους εναλλάκτες, που οφείλονται στην σκληρότητα του νερού τροφοδοσίας και στην συμπύκνωση του νερού από την εξάτμιση.
  • Ανάπτυξη μικροοργανισμών (άλγες, φύκη, κλπ), κυρίως στα σημεία που υπάρχει ηλιακό φως.

 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών η ΤΕΜΑΚ προσφέρει τα ακόλουθα χημικά πρόσθετα

  • C-FINE 1009. Χημικό πρόσθετο με αντικαθαλατωτική και διασπαρτική δράση.
  • C-FINE 2008. Χημικό πρόσθετο με αντικαθαλατωτική, αντιδιαβρωτική και διασπαρτική δράση.
  • C-FINE 3001. Μικροβιοκτόνο ευρέως φάσματος, μη οξειδωτικό.
  • C-FINE 3003. Μικροβιοκτόνο ευρέως φάσματος, μη οξειδωτικό, κατάλληλο και για την πρόληψη ανάπτυξης λεγεωνέλλας.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα χημικά πρόσθετα υπάρχουν στα παρακάτω τεχνικά φυλλάδια

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: