ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Χημικά Εγκατάστασεων Αφαλάτωσης Με Αντ. Ώσμωση

 

Η χρήση αντικαθαλατωτικού είναι απαραίτητη σχεδόν σε κάθε εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού. Η ΤΕΜΑΚ ΑΕ διαθέτει τα ακόλουθα προϊόντα

 

Προϊόν Genesys
LF
Genesys
RC
Genesys
Si
Genesys
CAS
Genesys
SW
Νερό Όλα Υφάλμυρο Υφάλμυρο Υφάλμυρο Θαλασσινό
Εφαρμογή Ευρέως φάσματος Ευρέως φάσματος Υψηλά πυριτικά Ευρέως φάσματος Ευρέως φάσματος
Έγκριση για πόσιμο νερό Ναι   Ναι   Ναι
CaCO3 B B E B B
CaSO4 E E E B X
BaSO4 E E E E X
SiO2 E X B E E
Ca3(PO4)2 E E E E E
Mg(OH)2 E E E E X
Fe/Mn B B E E X

 

B - Η καλύτερη επιλογή_____E - Αποτελεσματικό_____X - Δεν συνιστάται

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε στην διεύθυνση www.genesysro.com

 

 

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: