ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Οι Αρχές Μας

 

Προσήλωση στον πελάτη - Σεβασμός στο περιβάλλον

 

Η επιτυχημένη πορεία της ΤΕΜΑΚ βασίζεται στην ολοκληρωμένη φιλοσοφία, της «συνολικής αντίληψης ποιότητας», που αγκαλιάζει τη σχέση της με τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και το περιβάλλον.

 

Για τους πελάτες

Ο τρόπος λειτουργίας και το συγκριτικό πλεονέκτημα της ΤΕΜΑΚ είναι ο τρόπος που προσεγγίζει το πρόβλημα του εκάστοτε πελάτη.

  • Αναζητούνται πάντα οι άριστες λύσεις που μελετώνται εξ' αρχής με βάση αποκλειστικά τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε πελάτη μας.
  • Ολοκληρώνονται με υψηλό επαγγελματισμό τα στάδια της μελέτης, του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της εκπαίδευσης και της τεχνικής υποστήριξης μετά την εγκατάσταση.
  • Παρέχονται πάντα Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων στις οποίες απευθυνόμαστε.

 

Η ΤΕΜΑΚ προωθεί, μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, εγκαθιστά και υποστηρίζει τη λύση που ταιριάζει στην κάθε περίπτωση ξεχωριστά.  Για να είμαστε σε θέση να το πετύχουμε αυτό, βασιζόμαστε, εκτός από την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, πάνω από όλα στη διαρκή επαφή και παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.  Είναι αυτό το διακριτό στοιχείο της λειτουργίας μας που κάνει τους πελάτες να μας εμπιστεύονται, γιατί εμείς γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες τους και μπορούμε να τους παρέχουμε οφέλη.

 

Για τους εργαζόμενους

Η ΤΕΜΑΚ στηρίζει την παραπάνω φιλοσοφία και τα αποτελέσματά της στους μόνιμους συνεργάτες της, επιστήμονες και τεχνικούς που:

  • Εκπαιδεύονται και επιμορφώνονται διαρκώς στα νέα κάθε φορά δεδομένα.
  • Λειτουργούν σε συνθήκες ελεύθερης ανάπτυξης των δυνατοτήτων τους και διαρκούς επαγγελματικής ανέλιξής τους.

 

Στην ΤΕΜΑΚ είμαστε υπερήφανοι διότι δεν έχουμε απλώς συνεπείς και επιμορφωμένους ειδικούς, αλλά μία Ομάδα ειδικών, που διευρύνει συνεχώς την δυνατότητά της να παράγει ελληνική τεχνογνωσία.

 

Για το περιβάλλον

Η παρουσία της εταιρείας εγγυάται:

  • Καινοτόμες προσεγγίσεις στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, που περιορίζουν τη σπατάλη και υποστηρίζουν φιλικές για το περιβάλλον λύσεις.
  • Πιστή εφαρμογή όλων των διεθνών κανονισμών και αυστηρό έλεγχο για την υλοποίησή τους.
  • Με μια έννοια, ακόμη και διεύρυνση αυτών των προδιαγραφών, με την ουσιαστική δημιουργία νέων standards ποιότητας.

 

Για την πραγμάτωση αυτής της φιλοσοφίας η ΤΕΜΑΚ επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά κεφάλαια σε νέες τεχνολογίες και στην ανανέωση του εξοπλισμού της.  Αναπτύσσει συνεργασίες με πανεπιστήμια και κορυφαίους οίκους του εξωτερικού και ενσωματώνει με ταχύτητα κάθε καινούργια επιστημονική ανακάλυψη.

 

Τα ανωτέρω επισφραγίζονται και πιστοποιούνται με το ISO 14001/2004 και το ISO 9001/2008.

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: