Επιλογή Σελίδας

Η ΤΕΜΑΚ συμμετέχει στην Big 5 Αιγύπτου

Οκτ 22, 2019

Big 5 Egypt

Η TEMAK συμμετέχει στην μεγαλύτερη έκθεση κατασκευών της Αιγύπτου την “BIG 5 Egypt” 2-4/9/2019 παρουσιάζοντας στην Αιγυπτιακή αγορά την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία τη σε Ολοκληρωμένες Λύσεις Νερού και Επιτυχημένες Εφαρμογές. Νέες τεχνολογίες, εφαρμογές και λύσεις της ΤΕΜΑΚ, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον κατασκευαστικών εταιρειών και Δημόσιων Οργανισμών που χρειάζονται Νερό, καθώς και των Βιομηχανιών που αναζητούν Νερό σε Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στην παραγωγική τους διαδικασία, σε Πύργους Ψύξης και Λέβητες. Επιστήμονες, πολυεθνικές εταιρείες, επιχειρήσεις, επενδυτές και ειδικοί στην επεξεργασία νερού, επισκέφθηκαν την έκθεση και γνώρισαν τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με την Επιτυχημένη Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού ΤΕΜΑΚ Α.Ε.