ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Θ.Παούρης Γ.Δεμένεγας Ο.Ε.

 

Περιοχή Δραστηριοποίησης: Κέα

Διεύθυνση : Ιουλίδα Κέας, ΤΚ 84002

Τηλ: 2288022701

Κιν: 6937067771

Φαξ: 2288021701

Email:

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: